Jak motivovat děti k učení a rozvoji (Amalthea, Pardubice)

23.11.2016

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů.
Anotace semináře: Seminář vychází ze současných poznatků o vlivu pochval a odměn na další rozvoj dítěte. Vhodná výchovná komunikace může významně ovlivnit motivaci dítěte k učení, k soustavné práci na vlastním rozvoji, toleranci k druhým a snížení agresivních projevů. Seminář zahrnuje představení srozumitelného modelu základních principů a nácvik konkrétních postupů motivace dítěte ve výchovné komunikaci.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

Přihláška k semináři je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání. Případné dotazy na vzdelavani@amalthea.cz nebo telefonicky 774 214 696.