Jak od malička rozvíjet myšlení dětí (Amalthea, Pardubice)

25.10.2017

Místo konání: Pardubice

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v přípravě budoucích náhradních rodičů, pedagogům.

Anotace semináře: Rozumový rozvoj dítěte je základem pro jeho budoucí samostatný život. Současné poznatky ukazují, že vrozená schopnost rozvíjet se v oblasti inteligence je velmi vysoká. Seminář nabízí poznání základních principů a nácvik konkrétních postupů, které se opírají o psycho-pedagogický model a propracovanou metodiku R. Feuersteina. Součástí semináře je praktická ukázka této metody. Principy jsou představeny srozumitelným a na každodenní praxi zaměřeným způsobem.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání.
Případné dotazy pište na vzdelavani@amalthea.cz nebo volejte na telefonní číslo 774 214 696.