Katalog publikací Střediska NRP

Kompletní katalog dosud vydaných publikací Střediska náhradní rodinné péče
http://www.nahradnirodina.cz/katalog_publikaci_strediska_nrp.html

V souvislosti s přijetí novely zákona o sociálně - právní ochraně č. 359/1999 Sb. se budou tři publikace aktualizovat a tím se posune jejich dodání nejdříve na březen 2013. Jedná se o Základní informace o náhradní rodinné péči, Základní informace o osvojení (adopci) a Základní informace o pěstounské péči a péči poručíka.