Kde se bere umění milovat?

Leona Dyrehauge

"Podklad pro to, jak v dospělosti navazujeme vztahy a pečujeme o ně, se utváří již v raném dětství. Podstatná je základní vazba mezi dítětem a pečující osobou. Podle kvality této vazby celoživotně vytváříme všechny další blízké vztahy."

Článek k přečtení na http://psychologie.cz/kde-se-bere-umeni-milovat