Kniha Mosty z chudoby

Ruby K. Payne, PhD., Philip DeVol, Terie Dreussi Smith

Kniha Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) je jedinečným a mocným nástrojom určeným nielen sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, či iným profesionálom pôsobiacim v sociálnej sfére. Na svoje si pri jej čítaní prídu všetci, čo nesú zodpovednosť za rozvoj spoločenstiev na všetkých úrovniach. Od komunitných lídrov cez samosprávu, odborníkov v rôznych firmách, či mimovládnych organizáciách, až po ministerstvá. Práve preto bude i vhodnou učebnou pomôckou pre študentov, ktorí sa v uvedených oblastiach a pozíciách môžu v budúcnosti profesijne realizovať.

Venujete sa profesionálne, študijne, či inak práci s ľuďmi žijúcimi v chudobe?

Potom by ste mali vedieť, že existuje spôsob, ako dospieť k vzájomnému partnerskému vzťahu prostredníctvom hlbšieho pochopenia silných a slabých stránok ľudí žijúcich v chudobe.
Ak je tento predpoklad naplnený, vytvára sa priestor pre úspech. Kniha Mosty z chudoby a mnohé iné diela napísané alebo inšpirované Ruby Paynovou a ďalšími odborníkmi z jej tímu v spoločnosti aha! Process, vychádzajú z početných výskumov a skúseností získaných rokmi práce s ľuďmi žijúcimi v chudobe. Jeden z ich úspešných programov Napredovanie..., http://www.vzd.cz/sites/default/files/Obalka_Mosty_z_chudoby.jpgbudovanie zdrojov pre lepší život, je pripravovaný na aplikovanie v slovenských podmienkach.

Viac informácií postupne nájdete na www.socreform.sk