Kniha o náhradnej rodinnej starostlivosti v jazyku detí je voľne stiahnuteľná na webe

Dnes sa dá stiahnuť z webu všeličo. Aj prvá interaktívna publikácia pre deti a tínedžerov z pestúnskych a adoptívnych rodín. Publikácia Vieš kto si?...si veľmi dôležitá osoba, je od januára 2013 voľne k dispozícií.

Vydavateľ tejto publikácie - Návrat - sa po skúsenostiach s prvým rokom používania tejto knihy rozhodol sprístupniť túto knihu všetkým, ktorým by mohla pomôcť.
Odporúčajú ju všetkým deťom nad 8 rokov, ktoré žijú v pestúnskych a adoptívnych rodinách, prípadne ich vychovávajú miesto rodičov príbuzní. Pracovníci Návratu sa obracajú na dospelých (náhradných rodičov) - ale aj odborníkov (učiteľov , psychológov a sociálnych pracovníkov), aby deťom o tej publikácii povedali a aby si ju tiež prečítali a hovorili o nej s deťmi. Je písaná ich jazykom.

Na web stránke Návratu nájdete aj odkaz priamo pre deti:

„Milé decká, pokojne sťahujte z našej web stránky a čítajte. Prípadne vyplňte si svoj profil (skoro na konci – určite ho nájdete) a budem rada, ak sa ozvete. A ešte niečo – elektronická/internetová verzia je bez profilov mojich mladých spoluatorov – 11 mladých ľudí z pestúnskych a adoptívnych rodín (z celého Slovenska), ktorí ju so mnou napísali a ktorých súkromie žiaľ nedokážeme na internete chrániť.
ALE! Celá publikácia, teda aj s ich profilmi, je však stále aj v tlačenej podobe vo všetkých našich Centrách (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Žilina). Nech sa páči!“

Dana Žilinčíková a moji mladí spoluautori

Knižku si môžete stiahnuť aj tu: http://trvaly.navrat.sk/files+/Vies_kto_si_WEB.pdf