Komisař Rady Evropy pro lidská práva vyzývá ČR, aby zamezila segregaci Romských dětí

Soud pro lidská práva ve Štrasburku zjistil, že 18 romských dětí z Ostravy se stalo obětí diskriminace. Statistiky ukazují, že mají 27krát vyšší šanci než neromské děti být vzděláváni ve školách určených pro mentálně postižené děti. (Případ D.H. a další, listopad 2007).

Od tohoto rozsudku má Česká republika právní závazek předcházet takovému porušování práv. Byla přijata mnohá opatření. Např. česká vláda nedávno přijala národní akční plán s opatřeními zaměřenými na zastavení segregace romských dětí. Nicméně 30% romských dětí stále studuje praktické školy v porovnání se 2% jejich neromských vrstevníků.Národní i mezinárodní nevládní organizace volají po razantnějšíchopatřeních.
Je nejen nepřijatelné, ale také nelegální, aby se romským dětem nedostávalo takového vzdělání, jako ostatním žákům. Evropské země musí vyhradit dostateěné prostředky na asistenty učitele a jazykové vzdělání dětí, které nemluví úředním jazykem. Aktivně mají být podporovány etnicky smíšené třídy. Mají být sbírána statistická data, aby bylo možno sledovat pokrok.

Celý článek na http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=22654&flag=news