Komunikace a výchova dítěte v období dospívání, rizika v tomto období (Amalthea, Pardubice)

29.11.2017

Místo konání: Pardubice

Seminář je určen: rodičům/pěstounům přijatých dětí, všem pracovníkům, kteří pracují s dětmi, náhradními nebo ohroženými rodinami, pracovníkům v pří-pravě budoucích náhradních rodičů, pedagogům.

Anotace semináře: Období dospívání je plné změn tělesných, psychologických i vztahových. Obvykle to není pro rodiče i dospívající snadná fáze. Je dobré být na krizi dospívání připraveni, snažit se porozumět tomu, co se může odehrávat v dospívání dítěte a mít po ruce některé principy a pravidla, která mohou být pro rodiče či pěstouny vodítkem pro výchovu v nesnadném období. Seminář zahrnuje vývojový model a techniky komunikace s dítětem v období dospívání.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

--------------

Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání.
Případné dotazy pište na vzdelavani@amalthea.cz nebo volejte na telefonní číslo 774 214 696.