Komunikační dovednosti, komunikační pravidla, psychická zátěž (Amalthea, Pardubice)

10.11.2017

Místo konání: Pardubice

Seminář je určen: rodičům/pěstounům a všem, kteří pracují s dětmi nebo dospělými i těm, kteří chtějí pracovat se sebou samým.

Anotace semináře: Seminář je postaven na základech teorie komunikace, ale pracuje i s formou sebezkušenostních a interaktivních technik ve skupině. Od úvodu do problematiky provází posluchače komunikačními pravidly, dobrodružstvím neverbální komunikace. Zabývá se problematikou vlivu stresu na člověka z pohledu dopadů různých komunikačních stylů. Obsahuje seznámení s technikami zvyšování odolnosti proti stresu, kritizování a přijímání kritiky.

Rozsah semináře a místo konání: 8 hodin, Pardubice
Cena: 1 600,- Kč
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Osvědčení: osvědčení o absolvování

-------

Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v části nabídka vzdělávání.
Případné dotazy pište na vzdelavani@amalthea.cz nebo volejte na telefonní číslo 774 214 696.