Konec dětské chudobě - konference Eurochild

Konec dětské chudobě - hlavní moto konference org. Eurochild, která proběhla 11.-13.11.2009 na Kypru

Odkaz na průvodní řeč eurokomisaře Vladimíra Špidly v angličtině
http://www.youtube.com/watch?v=KXcPOgwxhRk

Hlavním apelem koference členů org. Eurochild byla nutnost vedení evidence uplaňování Úmluvy o dětských právech v praxi jednotlivých zemí, zejména vzhledem k blížícímu se roku 2010, Evropského roku boje proti chudobě a sociální exkluzi.
Dále v kontextu dlouhodobého cíle EU - redukovat dětskou chudobu v evropských zemích o 50% do konce roku 2015.
Jeden ze zásadní výstupů byl závazek zástupců vlád Španělska a Belgie (předsedající země EU v roce 2010) k těstné spolupráci v boji proti dětské chudobě v příštím roce.

Nezisková organizace Eurochild se sídlem v Brusselu se od roku 2004 snaží monitorovat a významně ovlivňovat politická rozhodnutí zejména na evropské úrovni. Tématické priority, kterým odpovídají i pracovní skupiny v rámci org. Eurochild, jsou:
Oblast rané péče a vzdělávání
Podpora rodin a rodičovství
Participace dětí a mladých lidí
Děti v náhradní rodinné péči

Aktuálně má org. Eurochild členy ze 34 zemí nejen EU. Členství je otevřené jednotlivcům i organizacím, jedinou českou členskou organizací je momentálně VZD, o.s.

Více informací na www.eurochild.org
Tisková zpráva z konference http://www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/Press%20Releases/PR_AC_Cl...