Konference "Evropa přátelská dětem"

6.4.2009 — 7.4.2009 v rámci českého předsednictví EU

Cílem konference Evropa přátelská dětem je zabývat se vybranými aspekty současného života, které významně ovlivňují kvalitu života dětí a podmínky k jejich zdravému a harmonickému vývoji. V souladu s prioritami českého předsednictví týkajících se rodičovské péče tato konference chce upozornit na nutnou podporu pozitivního rodičovství, které je základní sociální dovedností rodičů a přispívá k formování osobní identity dětí, jejich sebedůvěry, postojů k životu a ostatním lidem, které významně spoluvytváří kvalitu jejich života i života jejich blízkých. Tím se tato koncepce propojuje s prioritou ochrany dětí před všemi formami násilí.

Více na http://www.eu2009.cz/scripts/modules/diary/action.php?id=442