Konference "Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče"

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pořádá 24. - 25. června 2009 konferenci na téma „Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče". Konference je zaměřena na problematiku náhradní rodinné péče, na oblast krize současné rodiny, patologie rodiny, školní a mimoškolní výchovy dětí z náhradní rodinné a ústavní péče a sanace rodiny.
Konference bude zaměřena nejen na aktuální problémy náhradní rodinné péče, ale také na oblast problematiky krize současné rodiny, patologie rodiny, školní a mimoškolní výchovy dětí z náhradní
rodinné a ústavní péče a sanace rodiny. Příspěvky mohou pocházet z teoretické roviny i z praxe referujících.
Konference je tak otevřena nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, ale také odborníkům z praxe.
Konference je interdisciplinární, je určena nejen pro odborníky z oblasti sociální, pedagogické a psychologické, ale též z oblasti právnické a lékařské.

Více informací v příloze

PřílohaVelikost
Pozvanka_Olom.pdf51.19 KB