Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (Velký vůz Sever, Praha)