Kvůli zájmu potenciálních pěstounů jsou sociální pracovníci na roztrhání