Letní dům, o.s. pomáhá mladým lidem z DD hledat zaměstnání

„Spolu do zaměstnání“, tak se jmenuje projekt pražského občanského sdružení Letní dům, které dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů.
Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů získat různé druhy pracovních zkušeností a najít si vhodné zaměstnání. Projekt je určený mladým lidem ve věku do 26 let a bude realizován na území hlavního města Prahy. Letní dům zajistí během dvou let minimálně 50 účastníkům projektu pomoc například při tvorbě životopisu, s přípravou na pracovní pohovor, provede profesní diagnostiku nebo zajistí doplnění vzdělání.
Dále nabídne zprostředkování praktické zkušenosti formou stáže, brigády, či podporovaného zaměstnání.
Hlavním cílem projektu je samozřejmě stabilní dlouhodobé zaměstnání klientů, kteří budou moci průběžně sdílet své pracovní zkušenosti a zážitky prostřednictvím tzv. „Job skupin“. Cílem projektu je také navázat spolupráci se zaměstnavateli a vytvořit síť těch, kteří budou ochotní zaměstnávat mladé lidi po odchodu z dětských domovů.
Projekt byl zahájen k 1. lednu 2013 v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a je podporovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy.

V rámci projektu je každému klientovi poskytováno:
- pracovní a sociální poradenství
- podrobná profesní diagnostika spojená s vytipováním vhodného pracovního místa
- asistence při samotném hledání práce či brigády, případné nakontaktování na vhodného spolupracujícího zaměstnavatele
- účast v Job klubu - skupinových vzdělávacích setkáních klientů

Některým klientům podle identifikovaných potřeb je možné zajistit:
- zvýšení kvalifikace formou kurzu nebo školení
- možnost přispívat po dobu 3 měsíců zaměstnavateli na mzdu
- přímou podporu pracovního asistenta při nástupu a výkonu zaměstnání

Aktuálně je vytvářena síť spolupracujících zaměstnavatelů a s prvními klienty probíhají profesní diagnostiky a pracovní poradenství. V průběhu března 2013 budou otevřena skupinová setkání zaměřená na sdílení zkušeností a tréninku -pracovních dovedností. Projekt bude realizován v průběhu let 2013 a 2014. Celkem by měl projekt pomoci se vstupem na pracovní trh minimálně 50 mladým lidem.

Letní dům, o.s. pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z šesti dětských domovů v České republice. Pro děti pořádá pravidelné sociálně- terapeutické pobyty a komunitní akce. Od roku 2008 rozšířil nabídku služeb o pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení klientů tak, aby byli připraveni na život po odchodu z dětského domova.
http://www.letnidum.cz/
Občanské sdružení Letní dům
Vyšehradská 430/41, Praha 2

PřílohaVelikost
LetniDumTisk.zprava.pdf274.9 KB
Dopis+spolupracujicim+orgLetniDum.doc552.5 KB