Mapy ohrožení dětí a rodin v ČR

Sociodemografická analýza

SocioFaktor, s.r.o., 2013

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi.

Celá nalýze je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf