Mezinárodní visegrádský fond

Prezentace fondu možností využití bude 3. února 2009 od 14:00 hodin v budově Magistrátu města Mladá Boleslav.
Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která prostřednictvím grantů a stipendijních programů podporuje každý rok stovky projektů především v oblasti kultury, vzdělání, vědy, turistiky či výměny mládeže. Nejčastějšími příjemci dotace jsou neziskové organizace, obce či školská zařízení.
Prezentace bude zaměřena na strukturu a fungování Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) a možnosti využití grantových a stipendijních programů IVF v návaznosti na navýšení prostředků fondu od roku 2007.
Více na http://www.visegradfund.org