MPSV podpoří profesionalizaci pěstounské péče

Tisková zpráva MPSV z 9.3.2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) usiluje v rámci připravované sociální reformy také o zkvalitnění a profesionalizaci pěstounské péče. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí zlepší mj. hmotné zabezpečení pěstounů. Opatření má zvýšit počet pěstounských rodin v souladu s vládním programovým prohlášením, v němž se vláda zavázala zlepšit systém péče o ohrožené děti. Cílem reformy systému péče o ohrožené děti je zabezpečit výchovu a všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí nebo v náhradním rodinném prostředí.
Většina opatření připravované sociální reformy má začít platit od ledna 2012, nyní jsou návrhy ve vnějším připomínkovém řízení.
Novou právní úpravu sociálně-právní ochrany dětí charakterizují čtyři cíle:

 • Posílí prevenci ohrožení dítěte vytvořením podmínek pro vznik sítě služeb pro práci v rodinách.
 • Stanoví závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí
  (OSPOD) a dalších účastníků systému.
 • Usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče, zvýší podporu pěstounské péče,
  hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, mění způsoby příprav
  pěstounů, vytváří podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro
  nové i stávající pěstounské rodiny.
 • Zavádí standardy kvality práce a nastavuje minimální rámce činnosti pro
  všechny subjekty, které na svou činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
  čerpají státní příspěvek.

Celý text tiskové zprávy v příloze nebo na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10493/09032011.pdf

PřílohaVelikost
09032011.pdf154.39 KB