MPSV zahájilo školení školitelů programu PRIDE

Mezinárodní seminář, který proběhl v Praze ve dnech 9. a 10. 5. 2013, představil školící program PRIDE odborné české veřejnosti.
PRIDE (z anglického Parents Resources for Information Development and Education) je komplexní systém pro nábor, výběr, přípravu a následné vzdělávání náhradních rodičů, vyvinutý v USA.
Současně byl zahájen dlouhodobí školící program vybrané skupiny budoucích školitelů školitelů, tzv. Master Trainers pro Českou republiku a to pod vedením zahraničních lektorů - Rob van Pagée (Holandsko) a Zeljka Burgund (Srbsko).

Seminář se konal v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“. V rámci tohoto projektu MPSV zakoupilo lincenci programu Pride pro Českou republiku a systém PRIDE by měl být adaptován a pilotně ověřen v české praxi. PRIDE má být do budoucna nabídkou pro všechny kraje, aktuálně se týká krajů tří .