Multidisciplinární podpora ohroženého dítěte

Bez bariér v nás

Od francouzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře ohroženého dítěte a jeho rodiny
STŘEP na konferenci Evropa přátelská dětem prezentoval formou posteru BEZ BARIÉR V NÁS zkušenosti z česko-francouzského projektu „Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno“, který realizoval v letech 2005 – 2007 z prostředků ESF OP RLZ, státního rozpočtu ČR a ceny Nadace Eurotel (nyní O2). Cílem projektu bylo získat inspiraci pro posílení multidisciplinární spolupráce v péči o sociálně ohrožené děti a jejich rodiny v rámci české praxe. Do projektu se zapojili pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Kladna, nestátní poskytovatelé sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi a pracovníci ústavních zařízení ve spádové oblasti Středočeského kraje.
Záměrem posteru bylo „slovy účastníků“ projektu sdělit, jaké bariéry objevovali v oblasti multidisciplinární spolupráce odborníků pracujících se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami a jak se inspirovali z francouzské praxe.

O jaké bariéry se jedná a jak je překonat můžete nalézt na http://www.strep.cz/pdf/bulletin_jaro_2009.pdf