Nabídka prac. místa - psycholog pro NRP, Liberec

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o., Tanvaldská 269, Liberec 30

přijme pro pracoviště Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci psycholožku / psychologa pro náhradní rodinnou péči (přípravy k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o osvojení/pěstounskou péči/pěstounskou péči na dobu přechodnou).

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 110, odstavec 4, písmeno d).

Své profesní životopisy posílejte na email: rodpor.liberec@volny.cz do 1. 6. 2015

Výběrové řízení proběhne: 3. 6. 2015 v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Dvorská 445/10, Liberec 5

Datum nástupu: červenec 2015

Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 485 108 866