Nabídka práce - pracovník pro NRP, Liberec

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p.o., Tanvaldská 269, Liberec 30 přijme na pracoviště Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec pracovníka pro náhradní rodinnou péči. Náplní práce je realizace Příprav k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na dobu přechodnou.

Požadované vzdělání dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí par.49a, odst. 1 – 5 (psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, sociální pedagog, vychovatel).

Nástup 2. 1. 2015

Své profesní životopisy posílejte do 24. 11. 2014 na e-mailovou adresu: rodpor.liberec@volny.cz

Výběrové řízení proběhne 26. 11. 2014.

Bližší informace na telefonním čísle 606 167 312 nebo 485 108 866, u vedoucího zařízení PhDr. Davida Cicháka.