Náhradní rodiny hodnotí ústavní zařízení

Asociace náhradních rodin ČR

Pracovní skupina ANRČR vytvořila a vyhodnotila dotazník pro náhradní rodiny týkající se především zkušeností s přebíráním dětí z ústavních zařízení. Zpráva obsahuje i náměty pro ústavní zařízení.

Celá zpráva je ke stažení na http://anrcr.cz/sites/default/files/vyhodnoceni_dotazniku_pro_rodiny_s_d...