Národní standardy pro pěstounskou péči, UK

UK National Standards for Foster Care
Národní normy Velké Británie z roku 1999 vytvořené organizací Fostering Network (dříve
National Foster Care Association)

- nejsou právně závazné, představují nejlepší postupy, poskytovatelé pěstounské péče v UK by je měli splňovat
http://www.hse.ie/eng/Staff/FactFile/FactFile_PDFs/Other_FactFile_PDFs/T...

National Minimum Standards of Foster Care
Národní minimální požadavky pro pěstounskou péči z roku 2002 (platné pro
Anglii a Wales)
- směrodatný závazný dokument, který definuje správný postup poskytovatelů
pěstounské péče, podléhají inspekci
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/docu...

11 sekcí obsahujících 32 zásad:
1. Definice účelu
2. Vhodnost k provádění nebo řízení pěstounských služeb
3. Organizace pěstounských služeb
4. Zabezpečení a podpora
5. Nábor, hodnocení, řízení, podpora a příprava zaměstnanců a pěstounů
(vhodnost pro práci s dětmi, školení podpora, příprava, supervize pro zaměstnance i pěstouny)
6. Vedení záznamů
7. Vhodnost prostor užívaných poskytovatelem
8. Finanční zajištění organizace, finanční ohodnocení pěstounů
9. Komise pro pěstounskou péči (pro hodnocení a posouzení vhodnosti
pěstounů)
10. Krátkodobé přerušení pěstounské péče
11. Příbuzní a přátelé jako pěstouni

Tyto odkazy a další ohledně Velké Británie
najdete na webových stránkách BAAF (British Association for Adoption & Fostering)

http://www.baaf.org.uk/info/lpp/fostering/