Národný akčný plán pre deti Slovenska na roky 2013- 2017 .

"Akčný" dokument, ktorým sa budú riadiť rezorty a iné subjekty Slovenska v oblasti ochrany detí je schválený.

http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-20...