Naše romské dítě

Projekt Střediska náhradní rodinné péče
Stránky projektu s mnoha informacemi, články a pozvánkami na akce na http://rodina.cz/romskedite