Násilí na dětech v náhradní péči

From whisper to a Shout: A call to ed violence against children in alternative care

SOS Children’s Villages International, University of Bedfordshire
Zpráva shrnuje poznatky o naplňování Směrnice OSN k náhradní péči o děti ve 21 zemích světa a shrnuje rozsáhlé poznatky z literatury, Ukazuje, že děti v nárhadní péči jsou zranitelné a jsou v mnoha případech vystaveny násilí. Zpráva také shrnuje opatření, která je třeba realizovat, aby se minimalizovalo riziko pro děti a poskytovaná náhradní péče měla vysokou kvalitu.

Převzato z http://www.bettercarenetwork.org/BCN/details.asp?id=32785&themeID=1004&t...

Celý dokument v angličtině je ke stažení na https://drive.google.com/file/d/0B4A1y230eseYRWtlWVh4Ym5rd1U/view