Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti

Sdružení SOS dětských vesniček, Katedra sociální práce FF UK Praha a Člověk hledá člověka, o.s. vás zvou na mezinárodní konferenci Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti, která se uskuteční 25. - 26. 6. 2009 v prostorách Univerzity Karlovy v Praze, U kříže 8, Praha 5 - Jinonice.
Konference bude věnována problematice odchodu mladých lidí žijících v různých formách náhradní péče do samostatného života. Pozornost bude soustředěna nejen na přípravu k osamostatnění, ale také na nástroje a služby, které pomáhají mladým lidem po odchodu z náhradní péče.
Účastníky konference budou zástupci odpovědných státních úřadů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci zařízení pro výkon náhradní výchovy, neziskových organizací působících v této oblasti, pěstouni, ale také mladí lidé s osobní zkušeností z náhradní péče.

Více informací a přihlášku naleznete na http://www.sos-vesnicky.cz