Návazná péče o náhradní rodinu po přijetí dítěte

Metodické doporučení MPSV č.5/2009

NÁVAZNÁ PÉČE O NÁHRADNÍ RODINU PO PŘIJETÍ DÍTĚTE

Ve spolupráci s orgánem SPOD a NNO vznikne síť pomoci, která bude rychle, citlivě a plně odpovídat na situaci konkrétního dítěte a jeho rodiny.

Po přijetí dítěte pracovník OSPOD je v kontaktu s rodinou nejméně jednou za tři měsíce. Sleduje vývoj situace, podporuje rodinu i dítě včetně biologických dětí v rodině, pomáhá jim se vyrovnat s novou situací v rodině. Navrhuje možnosti, jak proces dobře zvládnout a rodinný systém stabilizovat.

Cíle návazné péče:

  • zvyšování kompetencí rodičů a stabilizace rodinného systému,
  • preventivní péče,
  • edukace pěstounů,
  • nabídka služeb a forem pomoci (např. supervize, odlehčující péče, terapeutické služby apod.),
  • vytvoření dostupného seznamu kompetentních a pověřených organizací v jednotlivých krajích,
  • nabídka rodinných konzultantů – doprovázení,
  • učení nových dovedností, další dostupné vzdělávání,
  • podpora komunikace s biologickou rodinou.