Návrh opatření k transformaci systému péče o ohrožené děti

Oblast speciálního školství
V rámci diskuze, která se dotýká různých aspektů péče o ohrožené děti v rámci ústavní výchovy včetně koordinace celé problematiky napříč resorty nabízí Diagnostický ústav Hradec Králové k úvaze i posouzení tento návrh:
http://www.ddu-hk.cz/dalsi%20odkazy/navrh.pdf