Návštěvnost našich stránek v roce 2010

Návštěvnost našich stránek stále roste. Za rok 2010 jsme zaznamenali 26 612 návštěv, což je o 50% více než v roce 2009. Z České republiky přišlo 19 779 návštěvníků, ze Slovenska 5730.
Nejnavštěvovanější stránkou v minulém roce byl příspěvek Sociálna práce s náhradnou rodinou http://www.vzd.cz/socialna-praca-s-nahradnou-rodinou
Mezi další oblíbené příspěvky patří Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHD
http://www.vzd.cz/desatero-pro-rodice-deti-se-syndromem-adhd a
10 kroků k deinstitucionalizaci

Našim návštěvníkům děkujeme za přízeň.