Nebojme se biologických rodin dětí svěřených do pěstounské péče

Kamila Franková

Práce zkušené sociální pracovnice se zamýšlí nad možnými mechanismy pro akceptaci biologické rodiny dětí umístěných do náhradní rodinné péče. V teoretické části vymezuje základní formy náhradní péče o ohrožené děti. Podrobněji se zabývá pěstounskou péčí v systému péče o ohrožené děti v linii historického vhledu až po současné trendy možného vývoje. Nastíněné jsou i nedostatky, které současné pojetí pěstounské péče provázejí. Dále jsou objasněny klíčové faktory traumatu a identity, které ovlivňují vývoj dětí žijících v nefunkčním rodinném systému nebo v náhradní rodinné péči. Závěrem dochází k analýze formálního rámce, na základě výzkumného šetření, který vytváří podmínky pro kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou.

Bakalářská práce

PřílohaVelikost
Kontakt_s_biologickou_rodinou_pestounskych_deti.pdf624.25 KB