Nejčastější problémy při výchově dětí v náhradní rodinné péči

Bc. Marcela Prchalová, DiS.
Bakalářská práce, PF MU, 2008

K přečtení zde http://is.muni.cz/th/174231/pedf_b/