Nevládní zpráva k plnění Úmluvy o právech dítěte

Na stránkách Sdružení zastánců dětských práv ČR
http://dcicz.org/section.php?sectname=dokumenty&subsect=nevladni_zprava
naleznete příspěvky k plnění Úmluvy od zástupců nevládních organizací:

  • PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D, člen DCI CZ
  • PhDr. Milena Lvová, Csc., členka DCI CZ
  • Dětské krizové centrum
  • Koalice nevládních organizací „Společně do školy“
  • Stálá konference asociací ve vzdělávání, SKAV