Novela z. o. soc.právní ochraně dětí v dalším čtení

V úterý 5.6.2012 byla zahájena 40. schůze Poslanecké sněmovny, v rámci které je naplánováno mj. i druhé čtení Novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon bude projednán ve znění se zapracovaným komplexním pozměňovacím návrhem, kterým byly shrnuty připomínky především odborné veřejnosti.

Zdroj http://www.psp.cz
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=2&O=6&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tt=1
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=40

Na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/137-ci-je-dite.-podporuje-... je možné přečíst podpůrné dopisy zaslané redakční radou projektu Čí je dítě?, skupinou mladých lidí, kteří prošli institucionální výchovou s názvem VTEŘINA POTÉ a mezinárodní organizací LUMOS.

Novela zákona o sociálně–právní ochraně dětí včetně komplexního pozměňovacího návrhu Výboru pro sociální politiku k dispozici zde
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=564&CT1=7