Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí otevřela mnoha dětem cestu - vyjádření k semináři

Seminář „Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – její fungování a dopady na
ohrožené děti“, který se konal 12. května v Poslanecké sněmovně PČR v Praze pod záštitou
poslankyň MUDr. Jitky Chalánkové, Ing. Radky Maxové a Mgr. Dany Váhalové, přinesl
spoustu podnětů a úvah na téma aktuálního stavu péče o ohrožené děti. Příspěvky většiny
mluvčích ale nereflektovaly pozitivní změny, které na základě této právní úpravy nastaly.
Za významné neziskové organizace a odborníky působící v oblasti náhradní rodinné péče se
k některým z výroků, jež na semináři zazněly, vyjádřili ředitelka o.s. Rozum a Cit Mgr.
Jaroslava Máliková, ředitelka Nadačního fondu J&T Mgr. Marie Oktábcová a psycholog
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Celé znění v příloze.

PřílohaVelikost
vyjadreniKseminari.pdf192.1 KB