Novinky ze STŘEPu

Vyšel další bulletin STŘEPu - léto 2009. Můžete v něm například nalézt anotaci prezentace Rodina s dítětem mezi institucemi a role sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi prezentované na Fóru dobré praxe - doprovodném programu předsednické konference MPSV Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

http://www.strep.cz/b09_02.php .

Na webových stránkách STŘEPu jsou k dispozici všechny předcházející bulletiny.