Nový ředitel ÚMPOD

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jmenoval na základě výsledku veřejného výběrového řízení k 1. březnu 2009 JUDr. Zdeňka Kapitána Ph.D., dosud odborného asistenta katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ředitelem Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Nahradil tak JUDr. Lenku Pavlovou, která po roce působnosti požádala o uvolnění z této funkce ze zdravotních a osobních důvodů, a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra, který byl následně v rámci své působnosti v začátku letošního roku krátkodobě pověřen řízením tohoto úřadu.

Tisková zpráva MPSV z 26.2.2009