Novým prezidentem IFCO je Chris Gardiner

Na IFCO konferenci v Dublinu byl prezidentem IFCO zvolen Chris Gardiner, jeden ze zakládajících členů VZD.