O filiálnej terapii a náhradnom rodičovstve

Najnovšie číslo časopisu Nebyť sám (vydáva Asociácia náhradných rodín), pre rodičov i odborníkov z oblasti náhradného rodičovstva, prináša viaceré články o filiálnej alebo hrovej terapii, ale aj prvú časť prekladu knihy Bryana Posta Od strachu k láske, či informácie o diagnosticko-terapeutickom pobyte jednej náhradnej rodiny v Poľsku.

"Čarovná na tomto prístupe je veľmi intenzívna príležitosť ako môžu rodičia, ako tí najdôležitejší pre dieťa, sami pomôcť dieťaťu s rôznymi ťažkosťami spojenými s prejavmi poruchy pripútania, neistotami a nízkym sebahodnotením." z rozhovoru so Zuzanou Petríkovou-Novákovou (z Návratu) o prínosoch filiálnej terapie v oblasti náhradného rodičovstva.

"Mnoho adoptívnych rodičov má tendenciu minimalizovať dopad pôrodu na adoptívne dieťa. Je to chyba. Mnohokrát je pôrod traumatický jednoducho preto, že dieťa bolo oddelené od svojej biologickej matky. Nepodceňujme rolu traumy. " z prekladu knihy Bryana Posta Od strachu k láske.

"Ešte nikdy som sa nestretla s takým komplexným nazeraním na situáciu môjho (prijatého) dieťaťa. Prístup, kde sú relevantné všetky faktory, od ranného detstva, cez vývoj, správanie, , zdravotné ťažkosti, zvláštnosti a iné veci, mi veľmi imponoval. Dieťa videné ako celok a nielen na základe odborného pohľadu na jeho jednotlivé ťažkosti, ako neurologický alebo urologický objekt skúmania." z rozhovoru s Nikolou Endrychovou Dudovou, náhradnou mamou 5 detí, ktorá sa zúčastnila so svojou prijatou 7 ročnou dcérou diagnostiky v oblasti Fetálneho alkoholového syndrómu na pobyte v Poľsku.

Najnovšie číslo čoskoro na www.anr.sk