Odborníci 26 NNO vzkazují: Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti

Tisková zpráva k tiskové konferenci 15.2.2012 - celé znění v příloze

Odborníci z 26 nestátních neziskových organizací veřejnosti a zástupcům odpovědných státních institucí vzkazují:
Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti v ČR vedoucí k tomu, aby tyto děti nemusely vyrůstat v ústavní péči. Pokud již musí dojít k odebrání dítěte z prostředí vlastní rodiny, a dítě nemůže zůstat ani v péči širší rodiny, jednoznačně preferujeme pěstounskou péči jako možnost první volby při rozhodování, do jaké formy náhradní péče dítě umístit. Chceme tedy společně s dětmi, jejich rodinami a s kolegy z ústavních zařízení i z terénu hledat cesty, jak zajistit nejlepší zájem každého dítěte. Jsme si jisti, že společnými silami se to podaří.

Nestátní neziskové organizace, které podporují přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí:

Amalthea, o.s.
Asociace náhradních rodin ČR
Centrum pro rodinu Náruč
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s.
Člověk hledá člověka, o.s.
Dětem rodinu a péči, o.s.
Děti patří domů, o.s
Domus - Centrum pro rodinu
Filadelfia - Přístav Oldřichovice
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Občanské sdružení Janus
Liga lidských práv
Lumos
Náhradním rodinám, o.p.s.
Občanské sdružení Salinger
OS ISIS - pro pomoc náhradním rodinám
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s.
Rozum a Cit, o.s.
Sdružení pěstounských rodin
Středisko náhradní rodinné péče, o.s.
Unie center pro rodinu a komunitu
V zájmu dítěte, o.s.
o.s. Vzájemné soužití
Nadace táta a máma
Nadační fond J&T
Vhled, o.s.

PřílohaVelikost
tiskova zprava_FINAL-1.doc64.5 KB