Odskúšané: Terapia dotykom môže zlepšiť vzťahy

Návrat
Myslela som si, že sa nemám čo naučiť o dotykoch. Veď som taký ten dotykový typ. No terapia dotykom ma zaskočila a ukázala mi inú hĺbku dotýkania sa. Hĺbku, ktorá výrazne posunula kvalitu nášho vzťahu s dcérou. Tá hĺbka sa objavila odrazu v dennom živote.“ Mirka, mama 15-mesačnej dcéry

Aj počas celého roku 2011 môžu rodičia s deťmi využiť opäť možnosť absolvovať obyčajný a predsa výnimočný program na zlepšenie vzťahu rodič – dieťa, Terapia dotykom. Program odporúčame pre začínajúcich i dlhoročných skúsených rodičov, pre rodičov neposlušných i poslušných detí, pre deti veľmi šikovné i deti obdarené inakosťou (s vlastným tempom vývinu).

Terapia dotykom prináša rodičovi spôsoby, nástroje ako rešpektovať dieťa, ako sa vyladiť na potreby dieťaťa, ako budovať jeho sebaúctu a sebavedomie. Dieťaťu prináša blízkosť rodiča, pocit istoty a radosti zo vzájomného kontaktu / komunikácie. Terapia dotykom pomôže rodičovi priblížiť sa k dieťaťu a „uvidieť ho“ vo väčšej kráse, jedinečnosti a aj v jeho limitoch. Zároveň dáva rodičovi pocit, že jeho rodičovstvo má zmysel a veľkú hodnotu, pretože aj vďaka nemu dieťa napreduje vo vývoji a „rastie“.
Terapia dotykom znižuje napätia vo vzťahu rodič – dieťa, posilňuje ich vzájomnú dôveru, a tým predchádza výskytu agresie a násilia na strane rodiča i detí - pomáha uvoľniť sa, relaxovať. Terapia dotykom výrazne rozvíja nervovú sústavu dieťaťa, a preto je obzvlášť odporúčaná pre deti s ťažkosťami vývinu, či smutným životným príbehom. (Niekedy netreba riešiť problém, ale posilniť vzťah)
Rodičia získajú počas programu základný odborný prehľad k téme pripútania a tvorby vzťahu a absolvujú základný nácvik detských masáží a dotykových hier potrebných pre terapiu dotykom.

Štipka múdrosti od psychológa:
„Dieťa, nech je akékoľvek, potrebuje ako základ detstva hlboký a stabilný vzťah s dospelou osobou. Ale nielen to. Potrebuje, aby obe strany rodič aj dieťa prežívali tento vzťah čo najradostnejšie.“ (R. Ptáček, psychológ)

V roku 2010 využilo Terapiu dotykom v Centre Návrat v Banskej Bystrici spolu 7 rodičov a 10 detí. Všetci využili možnosť absolvovať Terapiu dotykom individuálne, prednostne vo vlastnom domácom prostredí formou 8-12 týždňového programu.

Čo na to hovoria lektorky / terapeutky Terapie dotykom:
„Veľmi rada do Programu zaraďujem relaxačné / dychové cvičenia... najviac v pohode musí byť rodič – ináč to nejde... musí sa postarať najprv on o seba... aby pomohol uvoľniť sa aj svojmu dieťaťu... nech je to príjemné pre oboch... nech majú radosť zo vzájomnej prítomnosti. Keď zaradia rodiny dotykovky do bežného života, užasnutá som z toho, ako to funguje :)“ Katka Paľovová

„Zažila som rodičov, ktorí boli unavení a neistí. Počas našich stretnutí objavili silu a mnoho konkrétnej inšpirácie ako sa „otvoriť“ dieťaťu. Iní rodičia si boli zase istí svojou silou rodičovstva, nepochybovali o sebe a počas stretnutí zistili, že „otvorenie sa dieťaťu“ má mnoho nádherných úrovní a poschodí. Zažila som viackrát, ako na toto „otvorenie sa rodiča“ reagovalo dieťa – zalialo ho veľkou vďačnosťou a láskou, inou akú predtým vzájomne poznali. Tento základný a potrebný zázrak v rodinách, podľa mňa stojí za to.“ Dana Žilinčíková

Program Terapie dotykom je možné absolvovať v skupine iných rodičov a detí alebo individuálne (napr. v rodinnom prostredí). Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2011 priamo v Centre Návrat v Banskej Bystrici.

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=828e0b593a53db43cd5b8c8b37a688f2