Ombudsman spustil web pro děti a náctileté

Tisková zpráva ze dne 3. září 2012

I děti a náctiletí se mohou se svými problémy obracet na ombudsmana. Pomůže jim v tom nová internetová stránka, na které se dozví, co pro ně může ombudsman udělat, s čím a jak jim může pomoci a jak se na něj mohou obrátit.

Symbolicky se začátkem nového školního roku spustil veřejný ochránce práv novou internetovou stránku určenou dětem a náctiletým. Na http://deti.ochrance.cz najdou informace o tom, s jakými problémy jim ombudsman může pomoci a jak se na něj mohou obracet. Radu pro řešení určitých situací mohou návštěvníci webu čerpat i z popsaných dotazů a případů, kterými se už ombudsman zabýval. Ačkoli totiž Česká republika nemá přímo instituci dětského ombudsmana, ochranou práv dětí se v rámci své působnosti může zabývat i veřejný ochránce práv.

Až dosud se na ombudsmana ročně obracelo přibližně 15 dětí a mladých lidí a z jejich dotazů bylo zřejmé, že si nejsou jisti, jestli se mohou na ombudsmana obrátit, když nejsou plnoletí. Jestli ombudsman může pomoci i jim. I děti a mladí lidé se stávají oběťmi porušování lidských práv a měli by vědět, že se mají kam obrátit, že ve své obraně nemusejí zůstat sami.

Právě snaha vysvětlit dětem a náctiletým, že i oni mají svá práva, která musí být respektována, a že v určitých situacích mohou u ombudsmana najít pomoc a zastání, přivedly JUDr. Varvařovského k myšlence vytvořit internetovou stránku, jejímž prostřednictvím získají děti a náctiletí všechny potřebné informace. Na http://deti.ochrance.cz ombudsman jednoduše a srozumitelně vysvětluje, co může a nemůže, jak se na něj mohou děti a náctiletí obracet, co se s jejich dotazem či žádostí o pomoc bude dít. Pokud ombudsman sám nebude moci v jejich záležitosti zasáhnout, poradí jim, jak by se jejich potíže daly řešit, na koho se mohou obrátit, vysvětlí jim, kdo má jaké pravomoci, aby jejich situaci změnil.
Děti a náctiletí se na veřejného ochránce práv nejčastěji obracejí v rodinně-právních věcech a s tím souvisejících záležitostech týkajících se činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. V těchto případech ombudsman vždy prověřuje postup OSPOD a dětem radí, co mohou samy dělat. Ani ne tak stížnosti, jako spíš dotazy, dostává ombudsman od dětí svěřených do ústavní výchovy. Ptají se na svá práva a povinnosti, tedy na různá režimová opatření v zařízeních apod. Ochránce ale od dětí a náctiletých dostává i dotazy či žádosti o radu směřující do jiných oblastí práva, např. když je dítě účastníkem dědického řízení. Ve vztahu ke státní správě se děti náctiletí ptají na záležitosti týkající se školství, sociálních dávek, zaměstnanosti apod. a zajímají je například i jejich práva související s ochranou spotřebitele.

-------------------
Zdroj: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/ombudsman-spus...