Pardubický kraj humanizuje sociální služby

Aktuální informace z Pardubického kraje

Slatiňany - Pardubický kraj v současné době připravuje realizaci pilotního projektu Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany. Převážná část nákladů projektu bude financována z evropských fondů, z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Ve Slatiňanech probíhá transformace od roku 1995 a přestěhováno je už 65 klientů.

Hlavním cílem transformace DDS Slatiňany v letech 2009 - 2014 je přechod z institucionálního na komunitní způsob poskytování služeb a zvýšení úrovně kvality života uživatelů DSS Slatiňany. „Jde o to, aby uživatelé sociálních služeb prožili svůj život plnohodnotně v běžných životních podmínkách,“ uvedl radní zodpovědný za sociální oblast Jiří Brýdl. V příštích letech dojde k přestěhování většiny uživatelů, kteří jsou v současné době ubytováni v hlavním areálu domova, do rodinných domů. Původní objekt je již nevhodný k poskytování moderně koncipovaných sociálních služeb. Někteří klienti obývají 6 až 8 lůžkové pokoje. Budova neposkytuje dostatek soukromí, není v ní dostatek WC a koupelen. Zlepšit tento nežádoucí stav je ze stavebního hlediska nemožné.

Z nových ubytovacích kapacit je nyní ve Slatiňanech k dispozici areál Slunečního domu pro 22 klientů, čtyři rodinné domky, kde v každém žije devět klientů. Vybudované byly v letech 2005 -2006. V pronajaté vile bydlí 7 klientů. Záměr Pardubického kraje je podle radního Brýdla jasný: „Chceme postavit 12 dvojdomků ve Slatiňanech, Chrudimi a Pardubicích. V každém dvojdomku by ve dvou domácnostech žilo maximálně 12 klientů. Navíc předpokládáme, že koupíme dva byty vždy pro 4 klienty.“

Transformace DSS Slatiňany patří podle Heleny Zahálkové, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu pardubice, mezi čtyři vybrané pilotní projekty v České republice.

Domov sociálních služeb Slatiňany je příspěvková organizace Pardubického kraje. Byl založen už v roce 1926 a je určen pro osoby s mentálním postižením nebo pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým ve věku od 3 let. Poskytuje 4 druhy sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, denní stacionář). V současné době má 290 klientů, z toho je 103 imobilních, 91 epileptiků a 168 z nich má přidružené kombinované vady, které vyžadují složitější a nákladnější zdravotní a sociální péči. Stará se o ně celkem 240 pracovníků.

Převzato z http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3963&item=65813