Pediatr a jeho péče o dítě v náhradní rodinné péči

Manuál prevence v lékařské praxi

Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., a spolupracovníci
Státní zdravotní ústav
Národní program zdraví
1998
Kapitola o péči pediatra o dítě v NRP obsahuje:

  • Osobnost dítěte v náhradní rodinné péči a její specifika
  • Náhradní rodinná péče a její formy
  • Náhradní rodina a její základní charakteristiky
  • Jak by měl zdravotník přistupovat k osvojenému dítěti a jeho nové rodině
  • Literatura

Celý text na https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3391.html