Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Prní číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem
Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

K přečtení zde http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Obsah čísla 1/2012

 • Editorial Terezy Maxové
 • Otvíráme Reforma péče o ohrožené děti stojí a padá nikoli s pěstouny, nýbrž s tím, zda všichni zúčastnění začnou táhnout za jeden provaz
 • Rozhovor Selhávání pěstounů zabrání pečlivá příprava a podpůrné služby, říkají představitelé o. s. Amalthea
 • Stanovisko Reforma by neměla ublížit prarodičům, argumentuje ředitelka Občanského sdružení Rozum a Cit
 • Anketa Když je pěstounem prarodič
 • Dokument Základní problémy v oblasti výkonu pěstounské péče; z důvodové zprávy k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Portrét Zlaté srdce Zdeňky Brožové pro reformu nebije
 • Osobně Posílit kořeny, to znamená nejdřív je najít, píše lékařka a pěstounka Dagmar Zezulová
 • Příběh Svou šanci musí každý chytit sám, ukazuje osud Tomáše Slavaty, jenž patří mezi patnáct nejlepších terénních triatlonistů světa
 • Orientace Pěstounská péče ve čtrnácti otázkách a odpovědích
 • Sloupek Kam půjdeš, až se tady začne hrát golf

--------------------------------------------

Informace o prvním čísle Edice Otvíráme 1/2011 k přečtení zde http://vzd.cz/node/568/edit