Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi

Tisková zpráva Rozum a Cit

Výňatek z tiskové zprávy:

Pěstounská péče na přechodnou dobu je založena na individuální a cílené profesionální péči,
založené na vztahu k dítěti. Pěstouni na přechodnou dobu dávají dětem možnost zažít bezpečí, pomáhají jim zvládat obtíže a prožívání, pomáhají jim pochopit jejich životní příběh, významně jim pomáhají při přechodu z péče do péče, tak, aby se mohly neustále ocitat v těch „nejlepších rukách“ a jednou uměly „nejlepší ruce“ nabídnout i svým vlastním dětem.
Jsme přesvědčeni, že takovéto zásadní cíle péče o ohrožené děti není možné naplňovat v rámci ústavní výchovy. I pro následné rodiny (osvojitelské, pěstounské) je mnohem lepší, zejména pro navázání dobrého vztahu s přijatým dítětem a usnadnění adaptační fáze u dítěte, pokud dítě přebírají od pěstounů na přechodnou dobu než z ústavního zařízení.

Celá tisková zpráva je k dispozici na http://www.rozumacit.cz/zs/file_tiskove_zpravy/Tiskova_zprava_PPPD_25.2....