Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Sobotková, Irena - Očenášková, Veronika
Objednávky: e-shop Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.evup.upol.cz/

Publikace přináší komplexní pohled na často kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči. Výzkumná zjištění jsou interpretována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.

PřílohaVelikost
InformaceOvydaniKnihy.pdf100.52 KB