Pestunska rodinka

V Návrate hľadáme rodiny pre opustené deti. Je to zvláštna práca.

Prináša obrovskú radosť, keď prídu fotky od rodičov, ktorí prežívajú prvé intenzívne chvíle so svojim dieťaťom doma. Tá radosť sa nedá s ničím porovnať. V kancelárii to buble, čo buble, priam vybubláva až von na rušnú ulicu. Fotky máme rozvešané všade.

Prináša aj smútok. Niekedy prídu dni, kedy na stole ležia otvorené obálky s príbehmi opustených detí. A nikto z nás necíti silu pokračovať v práci. Márne hľadáme zmysel v pozeraní do ďalších a ďalších tváričiek, pre ktoré nemáme nádej. Pestúnski rodičia nie sú. Teda sú, ale je ich málo. Opustených detí tu máme niekoľkonásobne viac..

A tak sme sa rozhodli!
Skúsime vás nájsť na internete, milí rodičia. Nájsť rodičov pre tie deti, ktorých fotografie nám zákon i svedomie prikazuje držať zamknuté v plechových skriniach. Ukázať ich môžme iba ľuďom, ktorí sú pripravení.
Možno sa niekto nájde. Niekto z vás. Čítajte! http://www.pestunska.rodinka.sk