Petice na podporu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí - PŘIPOJTE SE!

http://www.petice24.com/petice_na_podporu_novely_zakona_o_socialn-pravni...

Vítán je každý podpis člověka, který považuje novelu za krok správným směrem a v zájmu dětí.